Privacy Policy

Privacy Policy ETEN.NU

ETEN.NU houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Door het bezoeken van deze Website en/of gebruik maken van onze diensten op deze Website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte door ETEN.NU van uw persoonsgegevens zoals in deze Privacy Verklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze Website en/of onze diensten te maken.

VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Wanneer u zich als deelnemer via deze Website registreert en u een gebruikersaccount aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf te verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum en creditcard- en/of bankpasgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de administratie en uitvoering van de Website en onze dienstverlening. Daarnaast houden wij via deze Website ook algemene gegevens bij alsmede gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (waaronder het plaatsen van beoordelingen, feedback en/of overige informatie op deze Website, het verzenden van chatberichten aan onze klantenservice en/of het verzenden van e-mails aan ons).

Het kan zijn dat ETEN.NU persoonlijke gegevens nodig heeft, zoals uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer, om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken te kunnen voldoen. ETEN.NU kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per post, e-mail of telefoon te informeren over eventuele nieuwe producten, diensten of aanbiedingen van ETEN.NU. Als u een product bestelt of om een dienst verzoekt of gegevens naar deze site verzendt, kan het zijn dat ETEN.NU u om extra gegevens vraagt die nodig zijn voor het afhandelen van uw bestelling of aanvraag. ETEN.NU zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij ETEN.NU hiertoe wordt verplicht door toepasbare wetgeving of tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling, het leveren van de verzochte dienst . Hierbij geeft u ETEN.NU tevens het recht de door u verschafte gegevens uit te wisselen met aan ETEN.NU gelieerde ondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot de landen van de Europese Unie, voor de hierboven genoemde doeleinden. Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze Site technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

Bij het gebruik van ETEN.NU informatie en/of deze Website of onze diensten via een mobiel apparaat zoals, mobiele telefoon, tablet en andere (mobiele) apparatuur/technologie inclusief mobiele applicaties, dient u ervan uit te gaan dat ons Privacy Beleid van toepassing is op de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verkrijgen en gebruiken. Wij kunnen technische informatie opslaan (zoals de locatie gegevens en specificaties van of prestatiegegevens van uw apparaat, drager of operationeel systeem, verbinding specificaties, IP-adressen, wijze van mobiele betalingen, interacties met andere retail technologie zoals NFC tags, QR codes en het gebruik van mobiele vouchers). Tenzij u via uw apparaat of netwerkinstellingen heeft aangegeven anoniem te willen kunnen wij deze informatie automatisch verzamelen en gebruiken indien u deze Website of diensten via uw mobiele apparaat of via elke ETEN.NU mobiele applicatie gebruikt.

Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt of via de telefoon of het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat ETEN.NU heeft geprobeerd redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en de kans hierop te minimaliseren en om de juistheid van die gegevens te waarborgen. ETEN.NU gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van vertrouwelijke informatie zoals creditcardgegevens. 

Met uw voorafgaande goedkeuring kunnen wij zorgvuldig geselecteerde derde partijen, waaronder marketing en advertentie bedrijven en onze aanverwant ondernemingen toestaan met u van tijd tot tijd contact op te nemen voor diensten die voor u wellicht interessant zijn. Deze derden partijen kunnen u tevens per post, telefoon en via mobiele berichten (SMS, MMS, etc.) benaderen. Indien u liever niet langer door deze derde partijen benaderd wenst te worden kunt u dit via onderstaande contactgegevens kenbaar maken en/of door uw profiel overeenkomstig aan te passen. Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen ETEN.NU, behoudt ETEN.NU het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens – als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap – aan enige derde over te dragen. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen indien wij op grond van wet- en/of regelgeving hiertoe verplicht zijn (of van mening zijn hiertoe verplicht te zijn), met het oog op de handhaving van onze Website Voorwaarden of iedere andere overeenkomst, om de rechten van ETEN.NU, restaurants of derden op enige wijze te verdedigen en/of te beschermen. Dit omvat mede het uitwisselen van uw persoonsgegevens met andere ondernemingen en andere organisaties met onder andere als doel preventie van en bescherming tegen frauduleus handelen. ETEN.NU behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen.